Recuperatie Engineering Kunststoffen
      NL      EN

Disclaimer

 
 
D I S C L A I M E R
 
De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel R.E.K. EUROPE BV. zijn best doet om alle informatie, producten en diensten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.
R.E.K. EUROPE BV. ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze webstie mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, dowloaden naar andere websites, databases of op welke ander manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan R.E.K. EUROPE BV.
 
R.E.K. EUROPE BV. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderzins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 
R.E.K. EUROPE BV. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud
van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. R.E.K. EUROPE BV. behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene voorwaarden van R.E.K. EUROPE BV.
 
R.E.K. EUROPE BV      © 2011
 
Copyright REK Europe BV, 2018 - Algemene Voorwaarden - Disclaimer